Κατηγορία:
Shooter Games

Ένα παιχνίδι με όπλο MINI GUN “πραγματικός εξομοιωτής” που έχει κίνηση για 1 παίχτη κάθε ηλικίας. Πολύ βαριά κατασκευή με μεγάλες διαστάσεις έτσι σε κερδίζει μόνο και μόνο από την εντυπωσιακή του όψη.
Ήχος 5.1. Surround Dolby Digital