Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,60 m
Διάμετρος: 2,75 m