Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,10 m
Διάμετρος: 1.20 m