Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,25 m
Διάμετρος: 1,20 m