Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,00 m
Διάμετρος: 1,30 m