Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,75 m
Διάμετρος: 1,40 m