Κατηγορία:
Carousel

Ύψος: 2,30 m
Διάμετρος: 2,10 m